Logo

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Lipinie

Na podstawie § 9 ust. 1 statutu sołectwa zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa wsi Lipin. Przewodniczącym zebrania będzie Wójt Gminy. Zebranie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Lipinie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa Pani Małgorzaty Kulig .
  3. Wybór sołtysa.
  4. Zakończenie zebrania.


Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności