Logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 17 czerwca 2016 r. DOOŚ-OAII.4210.17.2015.ew.29 - dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce.

Treść obwieszczenia

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności