Logo

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie o wydaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji z dnia 17 czerwca 2016 r. DOOŚ-OAII.4210.17.2015.ew.33 - dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych Gaworzyce.

Treść obwieszczenia

©2016-2018 - www.radwanice.pl.