Logo

Informacja Wójta Gminy Radwanice

Na podstawie § 7 ust.5 Uchwały Nr X/54/15 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Radwanice

informuję

że w dniu 8 lutego 2017 r. dokonałem wyboru oferty wykonania zadania publicznego z zakresu sportu i dotację w wysokości 111.000,- zł otrzymują

 

  • Klub Sportowy„Płomień” Radwanice – 55.500,- zł
  • Klub Sportowy„Zadzior” Buczyna – 55.500,- zł

 

Informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radwanicach.

 

Wójt Gminy

/-/ Paweł Piwko

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności