Logo

Budowa wyłączenia drogi tymczasowej do dróg krajowych nr 12 i 3

Generalny Wykonawca informuje o zaplanowanym na 09.03.2017r - wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu wg projektu "BUDOWA WĘZŁA GŁOGÓW ZACH. - ETAP 2 (DK12) i 3 (DK3)" o numerze zatwierdzenia 334/4081/2016 z dnia 07.09.2016r. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zakłada przewężenie odcinka dróg DK12 i DK3 w okolicach skrzyżowania.

©2016-2018 - www.radwanice.pl.