Logo

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08.06.2017

w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wylotu ścieków do rzeki Skłoba, przewidziany do realizacji na działce nr 329, AM-1 Obręb 001_Buczyna, Jedn. Ewid.021606_2 Radwanice, w ramach zadania pod nazwą "Budowa oczyszczali ścieków w m. Buczyna"

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.