Logo

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zdania: „Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: studni głębinowej  Nr 1z   o głębokości 25,0 m, o wydajności Q = 40m3/h  zlokalizowanej w miejscowości Radwanice, na działce o  nr ewid. 360/7 - obręb Radwanice , gm. Radwanice”.

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.