Logo

Trening systemu wczesnego ostrzegania

W dniu 1 sierpnia 2017r. na terenie Gminy Radwanice przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego tj. uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie akustycznego sygnału:

- „ogłoszenie alarmu” o godz. 17:00

Trening zostanie przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 225 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia treningu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.

Wyemitowanie sygnału akustycznego w czasie trwania treningu będzie jednocześnie upamiętniało 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

©2016-2018 - www.radwanice.pl.