Logo

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

  obwieszczenie_zarzad_woj_doln100717.pdf 449 kB

©2016-2018 - www.radwanice.pl.