Logo

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Radwanice (dotyczy lokalu użytkowego, tj. piwnicy)

1. Oznaczenie nieruchomości wg. Księgi Wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Lokal użytkowy położony na działce nr 134/15 obręb Radwanice, KW LE1G/00051824/5

2. Powierzchnia nieruchomości:

18,42 m2

3. Opis nieruchomości:

Lokal użytkowy, tj. piwnica nr 23, położony w budynku mieszkalnym nr 3, przy ul. Włókienniczej, w miejscowości Radwanice.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie i sposób jej zagospodarowania:

Działka, na której położony jest lokal użytkowy w MPZP ma przeznaczenie: 1.MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Lokal użytkowy przeznaczony jest na cele inne niż mieszkalne.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

3 686,00 zł

6. Termin złożenia wniosku dot. art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radwanicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radwanice na okres 21 dni począwszy od dnia 24.08.2017 r. do dnia 14.09.2017 r.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 05.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach przy ul. Przemysłowej 17.

Pliki do pobrania

©2016-2018 - www.radwanice.pl.