Logo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radwanice w roku 2018”

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzędu) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-170 Radwanice, w terminie do dnia 05.01.2018r. do godz. 12.00.

Oferty można również składać droga mailową na adres Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, w dniu 05.01.2017r. o godz. 12:15.Otwarcie ofert jest jawne.

Poniżej do pobrania w załączniku więcej informacji.

 

Pliki do pobrania

©2016-2018 - www.radwanice.pl.