Komunikaty

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 11.07.2018r.(ŚRODA) w godz. 8:00 do 17:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach : ŁAGOSZÓW WIELKI , DOBROMIL , RADWANICE – ul. Głogowska od sklepu GS w kierunku Łagoszowa i ul. Polnej, ul. Legnicka, ul. Przemysłowa do nr 14 (do skrzyżowania z ul. Parkową), ul. Polna (od ul. Głogowskiej),

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW WYŻEJ WYMIENIONYCH ULIC O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH ZAPASÓW WODY PITNEJ NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 25 czerwca 2018r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych w Gminie Radwanice.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej /Dz.U. z 2013 r. poz. 167/ oraz § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy /Dz.U. z 2002 r. Nr 27 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 1. Na ustny wniosek pracownika jako pracodawca wyrażam zgodę na przejazd w podróży służbowej na terenie gminy samochodem osobowym stanowiącym jego własność. Wyrażona zgoda wynika z umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem. Umowy stanowią załączniki nr 1 i 2.
 2. Jako pracodawca wyrażam zgodę na przejazd w podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym stanowiącym jego własność. Wyrażona zgoda wynika z wniosku, który stanowi załącznik nr 3.

 

§2.

Rozliczenie podróży służbowej następuje po przedstawieniu ewidencji przebiegu pojazdu do celów służbowych, który stanowi załącznik nr 4.

 

§ 3.

W przypadku zagubienia biletów lub zmiany środków transportu pracownik zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie, który stanowi załącznik nr 5.

 

§4.

Ustalam stawkę za 1 km przebiegu w podróży służbowej na terenie gminy /jazdy lokalne/ oraz na terenie kraju samochodem osobowym będącym własnością pracownika w zależności od pojemności skokowej silnika w wysokości:

 1. do 900 cm3 – 0,50 zł
 2. powyżej 900 cm3 – 0,80 zł

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

 

Pliki do pobrania

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody - Buczyna

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 27.06.2018r.(ŚRODA) w godz. 8:00 do 17:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Buczyna . Przerwa spowodowana będzie przepięciem sieci wodociągowej w kierunku kontenerów sportowych.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  WYŻEJ WYMIENIONYCH ULIC O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY PITNEJ NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 26.06.2018r.(WTOREK) w godz. 8:00 do 17:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach : Łagoszów Wielki, Dobromil, Radwanice ul. Głogowska od sklepu GS w kierunku Łagoszowa i ul. Polnej, ul. Legnicka, ul. Przemysłowa do nr 5, ul. Spadzista, ul. Polna, . Przerwa spowodowana będzie przepięciem sieci wodociągowej na ul. Głogowskiej.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  WYŻEJ WYMIENIONYCH ULIC O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY PITNEJ NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

OSTRZEŻENIE Nr 2

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem/ 1

Czytaj więcej: OSTRZEŻENIE Nr 2

Ostrzeżenie Nr I:21

 • Publikacja: Martyna Szylko
 • Drukuj

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:21
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Czytaj więcej: Ostrzeżenie Nr I:21

Ogłoszenie Wójta Gminy Radwanice

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

z dnia 18.06.2018r w sprawie suszy

Wójt Gminy Radwanice ogłasza, że w związku z wystąpieniem suszy na terenie naszej gminy rolnicy mogą składać wnioski o szacowania strat, spowodowanych suszą, wraz z wypełnionymi oświadczeniami nr 1 lub nr 2.

W chwili obecnej zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, na terenie naszego powiatu brane są pod uwagę drzewa owocowe, krzewy owocowe, truskawki, zboża ozime, zboża jare.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta w UG Radwanice na drukach udostępnionych pok. nr 11, i w Biurze Obsługi Klienta.

Według obowiązującego prawa o sytuacji klęskowej możemy mówić, gdy straty te przekroczą szacunkową wielkość 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Natomiast wnioskować o pomoc np. na dofinansowanie oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji, lub inną, powinno się dopiero po oszacowaniu strat w produkcji rolnej przez odpowiednią komisję.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko


Pliki do pobrania

Powiadomienie o przerwie w dostawie wody

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 19.06.2018r.(WTOREK) w godz. 8:00 do 18:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach : Radwanice, Lipin, Przesieczna, Drożyna, Borów, Łagoszów Wielki, Dobromil. Przerwa spowodowana będzie rozbudową sieci wodociągowej w kierunku ul.Goździkowej.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  WYŻEJ WYMIENIONYCH ULIC O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY PITNEJ NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Piotr Hrywna

Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej budowy chlewni tuczników na dz. nr 734/10 w Kłobuczynie gmina Gaworzyce.

Czytaj więcej: Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce