Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 10.06.2016

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Stosownie do dyspozycji art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) w związku 4 ustęp 2 pkt 1 tejże ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz.23) – zawiadamiam , że w dniu 10 czerwca 2016 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej KDD polegającej na: przebudowie drogi, budowie: chodników, zjazdów, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego na działkach o numerach ewidencyjnych: 146,195,152/1,147,37,154,153,102,54/4, 52,30/7,48/2,47/3,46/5,43,24/4,30/3,29/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wnioskowaną lokalizacją planowanego zamierzenia oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania– w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy w Radwanicach ul. Przemysłowa 17. Akta sprawy będą dostępne w w/w terminie,w Urzędzie Gminy pokój nr 11, w godzinach od 8oo do 14oo.


Wójt Gminy

Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Gaworzyce o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko dotyczy: przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 182,28 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/8 ark. Mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn"

Treść obwieszczenia

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 54

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 15.06.2016 do godz. 18:00 dnia 15.06.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Janusz Zieliński
Godzina i data wydania: godz. 06:30 dnia 15.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnoslaskie od 11:00/15.06 do 18:00/15.06.2016 deszcz 25 mm, porywy 60 km/h

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Lipinie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie § 9 ust. 1 statutu sołectwa zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa wsi Lipin. Przewodniczącym zebrania będzie Wójt Gminy. Zebranie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Lipinie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa Pani Małgorzaty Kulig .
 3. Wybór sołtysa.
 4. Zakończenie zebrania.


Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 53

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.06.2016 do godz. 21:00 dnia 14.06.2016
Przebieg: Miejscami prognozuje się burze z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 06:58 dnia 14.06.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnoslaskie od 12:00/14.06 do 21:00/14.06.2016 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h

Przerwa w dostawie wody - SUW Radwanice

 • Publikacja: Zakład Usług Komunalnych
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że dnia 14.06.2016r.(WTOREK) w godz. 8:00 – 14:00 wystąpi przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach : RADWANICE, LIPIN, BORÓW, PRZESIECZNA, DROŻÓW, DROŻYNA, ŁAGOSZÓW WIELKI, DOBROMIL.

Przerwa spowodowana jest przyłączeniem odcinka sieci wodociągowej do głównej magistrali inwestycji prowadzonej przez Gminę Radwanice.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców ww miejscowości o zgromadzenie odpowiednich zapasów wody pitnej na czas przerwy. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy


Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Piotr Hrywna

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Buczynie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Na podstawie § 9 ust. 1 statut sołectwa zwołuję zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa wsi Buczyna. Przewodniczącym zebrania będzie Wójt Gminy. Zebranie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Buczynie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu sołtysa Pani Wioletty Kłos.
 3. Wybór sołtysa.
 4. Zakończenie zebrania.


Wójt Gminy
Radwanice

Paweł Piwko

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża "Radwanice-Gaworzyce" w obszarze "Gaworzyce"

 Pobierz obwieszenie

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 50

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 31.05.2016 do godz. 24:00 dnia 31.05.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr Ojrzyński
Godzina i data wydania: godz. 06:25 dnia 31.05.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 dolnoslaskie od 10:00/31.05 do 24:00/31.05.2016 deszcz 40 mm, porywy 70 km/h, grad


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14