Komunikaty

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

W związku z przebudową drogi oraz budową obiektu WD – 15 zamknięty zostanie odcinek drogi powiatowej nr 298 (była droga wojewódzka). Ruch drogowy zostanie poprowadzony objazdem drogami krajowymi nr 3 i nr 12 przez miejscowości: Kłobuczyn, węzeł Drożów
(skrzyżowanie dróg DK3 z DK12), Drożów i Dankowice.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

16 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5 % wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2018 r. wyłącznie w formie pieniądza na konto Gminy Radwanice.


Sprzedaż dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka :

 • nr 119/3 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1153 ha - cena wywoławcza: 28 330,00 złotych
 • nr 30/2 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 0,12 ha - cena wywoławcza: 27 860,00 złotych
 • nr 27 położona w obrębie Nowy Dwór, o pow. 1,33 ha - cena wywoławcza: 60 372,00 złotych
 • nr 113/7 położona w obrębie Kłębanowice, o pow. 0,1025 ha - cena wywoławcza: 25 184,00 złotych

  *Do ceny działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Więcej:

http://bip.radwanice.pl/lista/aktualne-ogloszenia

Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce

 • Publikacja: Karolina Ferenc
 • Drukuj

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa chlewni tuczników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie łącznej do 268,8 DJP zlokalizowanych w miejscowości Kłobuczyn, gmina Gaworzyce na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 734/10 ark. mapy 1 obręb (0005) Kłobuczyn”.   

Czytaj więcej: Zawiadomienie Wójta Gminy Gaworzyce

Ogłoszenie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W dniu 04-04-2018r. został wyłapany jeden bezdomny pies na ul. Ogrodowej w Radwanicach.

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

z dnia 27.03.2018r

Pliki do pobrania

Obwieszczenie

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obwieszczenie o cofnięciu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego wydanego na szczególne korzystanie z wód w zakresie gospodarowania na Stawach Przemkowskich Pani Magdalenie Masternak i Panu Jerzemu Gucmie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Komunikat PBD

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

z dnia 28.02.2018

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 9 marca 2018r.

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie zmian w budżecie Gminy Radwanice na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/155/17 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radwanice na rok 2018 zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej: Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Radwanice z dnia 9 marca 2018r.

Uwaga utrudnienia na drodze

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Przed rondem Południe na węźle Drożów, jadąc w kierunku Zielonej Góry, została zawężona jezdnia na odcinku około 180m do jednego pasa ruchu. Ruch odbywa się wahadłowo przy sterowaniu sygnalizacją świetlną. Na ww. odcinku zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 40km/h. Planowany okres obowiązywania organizacji: około 1 miesiąca.