Logo

Świetlice

Na terenie gminy funkcjonuje 10 świetlic wiejskich w miejscowościach: Buczyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Strogoborzyce, Sieroszowice.

Właścicielem świetlicy jest Gmina Radwanice. Świetlicą zarządza sołtys wsi bądź inna osoba wskazana przez Wójta. Świetlica wiejska może być wykorzystywana odpłatnie na imprezy okolicznościowe osób fizycznych i prawnych oraz nieodpłatnie na zebrania wiejskie, spotkania organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych. Poniżej w załącznikach do pobrania zamieszczono obowiązujący regulamin, cennik wynajmu świetlic oraz wniosek o wynajem.


Załączniki:
1.    Regulamin wynajmu świetlic,
2.    Cennik opłat,
3.    Wniosek o wynajem

 

Świetlica w Jakubowie (fot. Gmina Radwanice)

 

Świetlica w Kłębanowice (fot. Gmina Radwanice)

 

Świetlica w Nowej Kuźni (fot. Gmina Radwanice)

 

Świetlica w Nowym Dworze (fot. Gmina Radwanice)

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności