Logo

Pomnik przyrody Dąb "Buczek"

POMNIK PRZYRODY

 DĄB  SZYPUŁKOWY (QUERCUS ROBUR)

 „BUCZEK”

 

OBWÓD PNIA NA WYS. 1,3 M: 635 cm

WYSOKOŚĆ: 26 m

SZACOWANY WIEK: 380 lat

Dąb szczególnie wyróżnia się wśród drzew pomnikowych. Ze względu na długowieczność i okazałe rozmiary jakie osiąga. Sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice i dawniej w kultach religijnych, gdzie uznawane były za święte. Na ziemiach polskich nazywane są „królewskimi”. Dąb jest symbolem siły, szlachetności i sławy.

Dąb szypułkowy jest potężnym drzewem, to gatunek typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z rodziny bukowatych (Fagaceae). Liście o nieregularnej blaszce liściowej, odwrotnie jajowate, o bardzo krótkich (2-10mm) ogonkach liściowych. Kora jest ciemna z głębokimi spękaniami. Kwiaty pojawiają się wraz z rozwojem liści. Owocami dębu są powszechnie znane orzechy, potocznie zwane żołędziami, osadzone pojedynczo w miseczkach na długich szypułach.

 

Dnia 27 maja 1991 na mocy Rozporządzenia Wojewody Legnickiego nadano mu tytuł „pomnika przyrody. Ogłoszono konkurs w Szkole Podstawowej w Buczynie – „na najlepszą nazwę dębu”. Zwyciężczynią została uczennica Marta Łaszewicz.

W dniu 26 lutego 2010 r. Rada Gminy w Radwanicach podjęła uchwałę nr XXVII/131/10  
w sprawie pomnika przyrody. Aktualizując dane „Buczka”, wpisując min. obwód, który wtedy wynosił 612 cm.

Dąb podlega ochronie aż do samoistnego, całkowitego rozpadu. Obowiązują zakazy właściwe dla pomnika, których naruszenie staje się wykroczeniem: zakaz  niszczenia i uszkadzania oraz umieszczania tablic reklamowych.

Pomnik przyrody znajduję się w centralnym rejestrze form ochrony przyrody – http://crfop.gdos.gov.pl

 

 

 

 

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności