Rezerwat przyrody "Buczyna Jakubowska"

REZERWAT PRZYRODY

„Buczyna Jakubowska”

 

Rezerwat przyrody „Buczyna Jakubowska” położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Jakubów. Został utworzony w 2001 r. na mocy Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego i zajmuje obszar 19,28 ha.

Jest to rezerwat leśny typu fitocenotycznego. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych unikalnych fragmentów starych lasów bukowych, zróżnicowanych lasów liściastych z szeregiem chronionych gatunków flory i fauny. Znajduje się tu stanowisko bluszczu pospolitego Hedera helix, rośliny objętej ochroną całkowitą.

Rezerwat obejmuje mocno urzeźbioną i sfałdowaną partię zachodniego zbocza wierzchowiny Wzgórz Dalkowskich poprzecinaną wąwozami. Położony jest na wysokości około 220 m n.p.m. W części środkowej występują źródliska, które stanowią atrakcję rezerwatu - źródło św. Jakuba i związana z nim legenda o uzdrawiającej mocy jego wody. Z sączących się na zboczach źródeł, powstają potoczki spływające w dolinę. Kilka z nich tworzy w obniżeniu naturalny śródleśny staw.

W rezerwacie na niewielkiej powierzchni występują bogate zbiorowiska roślinne, fragment lasu z buczyną oraz las grądowy z dębem, grabem i lipą z domieszką jesionu, jawora, olszy i brzozy o bogatej florze runa. Znajduje się wiele gatunków roślin, w tym: fiołek leśny, zawilec gajowy, bluszcz pospolity, konwalijka dwulistna, gwiazdnica pospolita, paproć-orlica, kokoryczka wielokwiatowa, piżmaczek wiosenny, kuklik zwisły, zawilec gajowy, przylaszczka pospolita i inne rośliny runa. Rezerwat jest także ostoją wielu gatunków ptaków: drozd śpiewak, gołąb siniak, zięba, świstunka leśna, kos, dzięcioł duży, szpak, kowalik, sikora modra, dzięcioł czarny i inne.

Nadleśnictwo Głogów w 2003 roku utworzyło na terenie rezerwatu ścieżkę edukacyjną o długości około 1,5 km, w celu podniesienia dydaktycznych walorów tego miejsca, która w ostatnim czasie została odnowiona. Teren przez który prowadzi jest, oprócz wartości przyrodniczych, wybitnie atrakcyjny krajobrazowo. Ścieżka zaczyna się w miejscu, gdzie kończy się dojazdowa droga żwirowa od szosy do źródła św. Jakuba (na tyłach kościoła). Znajduje się tam tablica z opisem rezerwatu i przebiegiem ścieżki. Panuje tu doskonały mikroklimat.

„Buczyna Jakubowska” jest piękna o każdej porze roku i zachwyca swym wyglądem.

Zapraszamy na spacer po wygodnej i zachwycającej
ścieżce dydaktycznej rezerwatu buczyny.


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14