Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Starosta Polkowicki Kamil Ciupak uprzejmie informuje, iż na terenie powiatu polkowickiego realizowane są działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują
osobie uprawnionej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.           

                                                               

Co obejmuje?                                               

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
    w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc  w zakresie:

prawa rodzinnego, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, prawa administracyjnego, prawa podatkowego oraz spraw karnych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

 

 

Tel. 513-061-457  w godz. 7:30-15:30 lub poprzez elektroniczny system rejestracji wizyt, pod adresem:

 

https://powiatpolkowicki.npp-24.pl oraz jako link na stronie internetowej powiatu polkowickiego w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu polkowickiego 

Gmina Chocianów

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

3

Wtorek1

Środa2

Czwartek3

08-12

10-14

14-18

ul. Pocztowa 18

59-140 Chocianów

 

Gmina Gaworzyce

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Poniedziałek1

Środa3 

11-15

 

Urząd Gminy Gaworzyce

ul. Dworcowa 95,

59-180 Gaworzyce  

 

Gmina Grębocice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Wtorek2  

Piątek3

13-17

12-16

 

Urząd Gminy Grębocice

ul. Głogowska 3,

59- 150 Grębocice

 

Gmina Przemków

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

3

Poniedziałek3

Czwartek 1

Piątek2

12-16

12-16

11-15

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Targowy 1,

59-170 Przemków

 

Gmina Radwanice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Środa1

14:30-18:30

 

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice 

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

4

Poniedziałek2

Wtorek3

Czwartek2

Piątek1

 14-18

 14-18

 14-18

 15-19

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,

59-100 Polkowice

 

 

1) punkt prowadzony przez „Fundację w Służbie Wsi” z siedziba we Wrocławiu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

2) punkt prowadzony przez „Fundację w Służbie Wsi” z siedziba we Wrocławiu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

3) punkt nieodpłatnej pomocy  prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14