Oferta inwestycyjna Invest in Radwanice

 • Drukuj

Oferta inwestycyjna - Inwestuj w Radwanicach !

Radwanice to prężnie rozwijająca się gmina wiejska, która posiada dla Państwa ofertę inwestycyjną w postaci terenów o łącznej powierzchni 164,66 ha. Tereny te składają się z następujących nieruchomości:

 1. Teren inwestycyjny (przemysłowy) „Roszarnia” - 8,70 ha

 2. Teren inwestycyjny (przemysłowy) „Węzeł S3” - 132,04 ha


Działki przeznaczone pod inwestycję posiadają walory, które powodują, że tereny inwestycyjne mogą być interesującym i korzystnym miejscem do ulokowania swojego kapitału. Najważniejsze ich atuty to: dogodna lokalizacja, dobre rozwiązania komunikacyjne, duży rynek zbytu,możliwość współpracy z innymi firmami, wykwalifikowane społeczeństwo, dominacja społeczeństwa w wieku produkcyjnym, gotowość do współpracy lokalnych władz samorządowych z przyszłymi inwestorami.

Połączenia komunikacyjne

Istotnym aspektem są dogodne połączenia komunikacyjne i bliskość dużych miast.  Przez Gminę Radwanice przebiegają dwie drogi krajowe:

 • Nr 3 - łącząca nadmorskie Świnoujście z granicą Czech w Jakuszycach.
  Droga ta stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie. Aktualnie trwa budowa drogi ekspresowej S3, która ułatwi jeszcze lepsze skomunikowanie gminy z siecią dróg krajowych,
 • Nr 12 - biegnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach.

Ponadto nasza lokalizacja znajduje się w pobliżu:

 • Autostrady: A4, A8, A18
 • Drogi ekspresowej: S3, S5, S8
 • Portu lotniczego: międzynarodowy port lotniczy we Wrocławiu (97 km)
 • Portu morskiego w Szczecinie (272 km) i portu morskiego w Świnoujściu (350 km)

Do największych miast w Polsce i najbliższych stolic europejskich dzielą nas:

 • Szczecin (266 km)
 • Lublin (558 km)
 • Poznań (134 km)
 • Katowice (300 km)
 • Kraków (377 km)
 • Warszawa (407 km)
 • Wrocław (104 km)

Stolice europejskie:

 • Berlin, Niemcy (259 km)
 • Praga, Czechy (265 km)
 • Bratysława, Słowacja (510 km)
 • Wiedeń, Austria (547 km)
 • Budapeszt, Węgry (707 km)

Powrót na górę strony

 

Infrastruktura techniczna i społeczna

Ponadto działania naszej jednostki samorządowej, które skupiają się na ogólnym rozwoju i wizerunku otoczenia, wpływają na podniesienie atrakcyjności gminy. Poprzez dbałość o budżet i umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych stawiamy na rozwój i jakość infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi, kanalizacja sanitarna, sieć telekomunikacji itp.) oraz na jakość i rozwój infrastruktury społecznej (obiekty przestrzeni społecznej - chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone, placówki kultury, placówki edukacyjne itp.). Wszystko to znacząco wpływa na poziom i jakość życia mieszkańców. Sprawna polityka finansowa oraz działania samorządu i rozwój infrastruktury świadczą o wysokich kompetencjach władz lokalnych, a co za tym idzie o sprawnej i profesjonalnej współpracy z przyszłymi inwestorami!

Powrót na górę strony

 

Kapitał Ludzki

Ze względu na atrakcyjność lokalizacyjną (bliskość dużych miast i dobre połączenia komunikacyjne) oraz wszechstronny rozwój gminy i dostęp do wszelkiego rodzaju miejsc użyteczności publicznej, Gmina Radwanice rozrasta się pod względem budownictwa mieszkalnego, a co za tym idzie przybywa jej mieszkańców. Prócz dodatniego salda migracji dodatni jest również przyrost naturalny. W latach 2002-2015 liczba mieszkańców wzrosła o 9,4%. Zaletą Naszej gminy są jej aktywni, ambitni i pracowici mieszkańcy. Dużym atutem jest średnia wieku zamieszkujących ją osób, która wynosi 37 lat i jest mniejsza zarówno od średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz średniego wieku mieszkańców całej Polski. Największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym i dzieci. Ludność w wieku produkcyjnym według danych statystycznych stanowi 64,9%, natomiast 20,6% jest wieku przedprodukcyjnym.
W gminie posiadamy wysokorozwinięty kapitał ludzki. Ponad 22% mieszkańców posiada wykształcenie wyższe lub średnie ogólnokształcące, 17% średnie zawodowe a 29% zawodowe. 26% mieszkańców gminy jest jeszcze w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata). W pobliżu znajduje się wiele szkół zawodowych, średnich i technicznych oraz uczelni wyższych. Elastyczny profil szkolnictwa stawia możliwość dostosowania profilu kształcenia do potrzeb inwestora, który będzie mógł nawiązać współpracę z pobliskimi placówkami oświatowymi, które pomogą wykształcić wyspecjalizowane grono przyszłych pracowników zarówno na kierunkach technicznych, przyrodniczych jak i humanistycznych.

Powrót na górę strony

 

Proinwestycyjne nastawienie samorządu

Władze gminy oferują wsparcie w wyborze lokalizacji i procesie przygotowania inwestycji oraz współpracy z inwestorami zarówno z kraju i z zagranicy. Skuteczna polityka gospodarcza ułatwia i przyspiesza realizację założeń inwestycyjnych. Warto dodać, że władze samorządowe prowadzą sprawną i stabilną gospodarkę finansową oraz oferują atrakcyjne i stabilne stawki podatkowe. Sprawna polityka finansowa oraz działania samorządu i rozwój infrastruktury są gwarancją sprawnej i profesjonalnej współpracy z przyszłymi inwestorami.
Wszelkich informacji dotyczących zakresu inwestycyjnego udzielą Państwu: Wójt Gminy Radwanice, tel. 76-831-14-78, e-mail.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Judyta Saczka, tel. 76-8311436, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powrót na górę strony

 

Otoczenie biznesowe

Kolejnym ważnym aspektem, jaki wpływa na atrakcyjność gminy pod względem ulokowania inwestycji, jest możliwość nawiązania współpracy z pobliskimi firmami na poziomie produkcji i usług. W sąsiedztwie gminy znajduje się LSSE (Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), w której zlokalizowane są takie firmy jak m.in. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.(Niemcy), Sitech Sp. z o.o. (Niemcy), Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. (Niemcy), Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. (Japonia), Royal Europa Sp. z o.o. (Kanada), Faurecia Legnica S. A. (Francja), Gates Polska Sp. z o.o. (USA), CCC Factory Sp. z o.o. (Polska).  W samych Radwanicach znajduje się wysoko rozwinięta firma transportowo-spedycyjna pn. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Krzysztof Ostaszewski. Firma działa od roku 1982 i zatrudnia około 240 wykwalifikowanych pracowników, w tym dyspozytorów, którzy rozmawiają min. w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim co ułatwia nawiązanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami.  Gmina Radwanice to również bliskość Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), który jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. Jesteśmy zarówno w sąsiedztwie, jak i na terenach wydobywczych przemysłu górniczego, jakim jest ośrodek światowych liderów w sektorze wydobywczym oraz w przetwarzaniu miedzi - KGHM Polska Miedź S.A.

Powrót na górę strony

 

Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)

Usytuowanie gminy sprzyja też inwestycjom w odnawialne źródła energii (OZE). Inwestorów przyciąga dostępność infrastruktury energetycznej oraz terenów najlepiej nasłonecznionych w kraju. Aktualnie wydano 7 decyzji na lokalizację inwestycji związanych z energią odnawialną dotyczących budowy farm fotowoltaicznych. Od roku 2016 w miejscowości Buczyna, funkcjonuje Farma Fotowoltaiczna o mocy 1MW. Jej obszar zajmuje ok 2 ha i składa się z 4 tys. paneli fotowoltaicznych. Jest to pierwsza tak duża farma w województwie dolnośląskim. Inwestycje w odnawialne źródła energii to nie tylko dbałość o środowisko, lecz także szansa na wykorzystanie energii odnawialnej na cele produkcyjne bądź usługowe oraz możliwość uzyskania znacznych oszczędności na zakupie energii z sieci. Na wykorzystaniu OZE w przedsiębiorstwach często, poza czynnikiem ekonomicznym, zyskuje także wizerunek firmy jako przyjaznej środowisku, ekologii i innowacjom.

Powrót na górę strony

Investment offer - Invest in Radwanice !

Radwanice is a dynamically developing village which has land offers for investments with a total area of 164.66 hectares.
These areas consist of the following properties:

 1. Investment area (industrial) „Roszarnia” - 8,70 ha

 2. Investment area (industrial) „Węzeł S3” - 132,04 ha


The areas intended for the investment have good qualities which will create an interesting and beneficial place to devote your funds.
The most important advantages are: convenient location, good transport solutions, large market, possibility of cooperation with other companies, qualified society, majority of working age population, willingness of the local authorities to cooperate with future investors.

Convenient transport

The most important advantages are convenient transport sollutions and the short distance to the cities.

There are two National Roads which go through the Rural District of Radwanice :

No. 3 – linking the seaside city Świnoujście with the Czech Republic border in Jakuszyce. This road is the Polish part of the International Route E65 from Malmö in Sweden to Chania in Crete. Currently, the reconstruction of the Expressway S3 is in progerss which will make even better transport solutions with the National Road Network.

No. 12 - going parallelly through Poland to the border with Germany in Leknica and the border with Ukraine in Dorohusk-Berdyszczach.

In addition, our location is near to:

 • Motorways : A4, A8, A18
 • Expressways: S3, S5, S8
 • Airport: International Airport in Wroclaw (97 km)
 • Seaports: in Szczecin (272 km) and Świnoujście (350 km)
 • The distance to the largest cities in Poland and European capitals:
 • Szczecin (266 km)
 • Lublin (558 km)
 • Poznań (134 km)
 • Katowice (300 km)
 • Kraków (377 km)
 • Warszawa (407 km)
 • Wrocław (104 km)

European capitals:

 • Berlin, Germany (259 km)
 • Prague, Czech Republic (265 km)
 • Bratislava, Slovakia (510 km)
 • Vienna, Austria (547 km)
 • Budapest, Hungary (707 km)

Back to top

Human resources

Due to the attractive location (close to big cities and good transport connections) and the comprehensive development of the village-Radwanice and access to all kinds of public places, the Rural Commune of Radwanice grows as far as the housing construction is concerned, and that is why the number of inhabitants increases. Apart from the positive balance of migration, there is also positive population growth. In the years 2002-2015 the number of inhabitants increased by 9.4%.

The advantage of Our Community is the active, ambitious and hard-working residents. A big benefit is the average age of people living here, which is 37 years old and it is lower than both the average age of the residents of Lower Silesia and the inhabitants of whole Poland. The largest group consists of people at working age and children. The working age population according to statistical data is 64.9%, while 20.6% is the pre-working age.

In our rural borough we have highly developed human resources. Over 22 % of the population has higher education or secondary schools education, 17% of secondary vocational and 29% of vocational. 26 % of the population is still in the age of learning (3-24 years). Nearby, there are many vocational, secondary and technical schools and universities. Flexibility of educational profiles puts the ability to adjust the profile of education to the needs of the investor who will be able to cooperate with nearby schools to help develop qualified society of future employees, on the technical, science and arts fields.

Back to top

Pro-investment attitude of local government

The local authorities offer support in choosing the location and the preparation of investment and cooperation with investors from Poland and abroad. Effective economic policy enables and accelerates the implementation of investment objectives . It is worth mentioning that local authorities carry out efficient and constant financial management and offer attractive and fixed tax rates. An efficient financial policy and actions of local government and infrastructure development are the guarantee of efficient and professional cooperation with future investors.

Contact: The Mayor of Radwanice, tel. +48 76-831-14-78, e-mail.:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or Ms. Judyta Saczka, tel. +48 76-8311436, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top

Business Neighbourhood

Another important advantage which makes our village attractive as far as locating the investment is concerned is the possibility of cooperation with nearby businesses at the level of production and services. Within the short distance from our village, there is a LSSE (Legnica Special Economic Zone), there are companies such as: Volkswagen Motor Polska Sp. o.o. (Germany), Sitech Sp. o.o. (Germany) and Viessmann heating technology Sp. o.o. (Germany), Sanden Manufacturing Poland Sp. o.o. (Japan), Royal Europa Sp. o.o. (Canada), Faurecia Legnica S. A. (France), Gates Poland Sp. o.o. (USA), CCC Factory Sp. o.o. (Poland).

Back to top

In Radwanice, there is a highly developed transport forwarding company called “Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe Krzysztof Ostaszewski”. It has existed on the local market since 1982 and employed about 240 skilled workers , including dispatchers who speak German, English and Russian to facilitate cooperation with foreign entrepreneurs .

Radwanice is also close to Legnica-Głogów Copper District (LGOM), which is the main center of the copper industry in Poland and one of the largest copper explotation centers in the world. We are in the district of mining industry, which is the center of the world leaders in the mining and processing of copper - KGHM Polish Copper S.A.

Back to top

Investments in Renewable Energy Sources (OZE)

Our location also promotes investments in renewable energy sources (OZE). Investors are attracted by the availability of infrastructure, energy and the best sunlight land in the country. Currently, there were 7 decisions for investments concerning the renewable energy and creating photovoltaic farms.

Since 2016 in the village - Buczyna, there is a photovoltaic farm with a capacity of 1MW. It occupies an area of about 2 hectares and consists of 4 thousand photovoltaic panels. It is the first such a big farm in Lower Silesia. Investments in renewable energy sources proves not only the care about the environment but also a chance to use renewable energy for production or service and the possibility of significant savings on the purchase of energy network. The use of renewable energy sources gives the company not only the economic factor but also the image of an environmentally friendly institution.

Back to top

Technical and social Infrastructure

Moreover, the actions of our local government focus on the overall development and the image which result in increasing the attractiveness of our rural district. By taking care of the budget and skillful raising external funds, we focus on the development and quality of infrastructure (roads, water supply, sewerage system, communication network, etc..) and on the quality and development of social infrastructure such as objects of social purpose - pavements, cycle paths, green spaces, culture facilities, education, etc.). All of these things significantly affects the level and quality of life. An efficient financial policy and actions of local government and infrastructure development prove high competence of local authorities, and thus the efficient and professional cooperation with future investors!

Back to top

 

Investitionsangebot - Investiren in Radwanice !

Radwanice (Wiesau+Ransdorf=Radwansdorf) ist eine Entwicklungsgemeinde. Ihre 
Gesamtfläche 164,66 Hektar kann als Investitionsangebot sein. Der Bereich besteht aus den folgenden Eigenschaften (Immobilien):

 1. Investitionsgebiet (industriell) "Roszarnia" - 8,70 ha

 2. Investitionsgebiet (industriell) "Knoten S3" - 132,04 ha


Die Grundstücke, die für Investitionen bestimmen sind, haben Vorteile, die 
verursachen, dass die Investitionsgebiete sehr interessant und nützlich für Kapital zu lokalisieren sind.

Die wichtigsten Vorteile: günstige Lage, gute Kommunikationslösungen, ein großer Absatzmarkt, die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, qualifizierte Personen, Herrschaft der Gesellschaft im erwerbsfähigen Alter, Bereitschaft zur Zusammenarbeit der lokalen Behörde mit potenziellen Investoren.

 

Verkehrsverbindungen

Besondere Vorteile der Regierung sind das: sehr günstige Verkehrsverbindung und große Städte in der Nähe.

Durch Gemeinde-Radwanice (Radwansdorf) verlaufen zwei Nationalstraßen:

Nr. 3 - verbindet das Meer-Świnoujście (Swinemünde) mit der tschechischen Grenze in Jakuszyce (Jakobsthal).

Diese Straße ist der polnische Teil der internationalen Route E65 von Malmö in Schweden bis Chania auf Kreta. Zurzeit dauert es der Bau der Schnellstraße S3, die noch besser die

Verbindung der Gemeinde mit der nationalen Straßennetz erleichtert,

Nr. 12 – verlaufende breitenkreisparallel durch polnisches Gebiet von der Deutschgrenze in Łęknica (Lucknitz) bis der Ukrainegrenze in Dorohusk-Berdyszczach.

Darüber hinaus ist unser Standort in der Nähe von

 • Autobahnen: A4, A8, A18
 • Schnellstraßen: S3, S5, S8
 • Der internationale Flughafen in Breslau (97 km)
 • Der Hafen in Szczecin (Stettin 272 km) und der Hafen in Świnoujście (Swinemünde 350 km)

Nach den größten polnischen Städten und den europäischen Hauptstädten aus Rawanice (Radwansdorf) haben wir:

 • Szczecin (Stettin 266 km)
 • Lublin (Lubeleyn 558 km)
 • Poznań (Pozen 134 km)
 • Katowice (Kattowitz 300 km)
 • Kraków (Krakau 377 km)
 • Warszawa (Warschau 407 km)
 • Wrocław (Breslau 104 km)

Nach europäischen Hauptstädten:

 • Berlin, Deutschland (259 km)
 • Prag, Tschechische Republik (265 km)
 • Bratislava, Slowakei (510 km)
 • Wien, Österreich (547 km)
 • Budapest, Ungarn (707 km)

Zurück nach oben

Humankapital

Aufgrund der Attraktivität eines Standortes (Nähe zu den großen Städten und gute Verbindungen) und die umfassende Entwicklung der Gemeinde und den Zugang zu allen Arten von öffentlichen Plätzen, wächst Gemeinschaft Radwanice (Radwansdorf) in Bezug auf den Wohnungsbau und damit kommt seine Bewohner. Neben der positiven Wanderungsbilanz ist positive natürliche Vermehrung. In den Jahren 2002-2015 ist die Zahl der Einwohner um 9,4% erhöht. Der Vorteil Unsere Gemeinde ist: die aktive, ehrgeizige und hart arbeitende Bewohner. Ein großer Vorteil ist das durchschnittliche Alter hier lebenden Menschen, die 37 Jahre alt sind und weniger als sowohl das Durchschnittsalter der Bewohner von Niederschlesien und das Durchschnittsalter der Einwohner. Die größte Gruppe besteht aus Arbeitsmenschen und Kindern. Die Bevölkerung im Erwerbsalter nach statistischen Daten ist 64,9%, während 20,6% ist die Vor-arbeitsfähigen Alter.

Unsere Gemeinde hat sehr hoch entwickelten Humankapital. Über 22% der Bevölkerung haben eine höhere Ausbildung oder weiterführende Schulen, 17% Fachoberschulen und 29% Berufsschulen. 26% der Bevölkerung der Gemeinde ist immer noch im Schulalter (3-24 Jahre). In der Nähe gibt es viele Berufsschulen, Gesamthochschulen und Fachhochschulen. Die flexibel Profilbildung stellt die Möglichkeit, dass das Profil der Ausbildung an die Bedürfnisse der Unternehmern sich anpassen, die mit dem nahe gelegenen Bildungseinrichtungen kooperieren zu können. Die Schulen können die zukünftigen Mitarbeitern ausbilden, sowohl auf den Technischen, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften Gebieten.

Zurück nach oben

Pro-Investitionshaltung der lokalen Regierung 

Die lokalen Behörden bieten die Unterstützung bei der Standortwahl und bei der Vorbereitung von Investitionen und die Zusammenarbeit mit Investoren, sowohl in dem, als auch aus dem Ausland. Effektive Wirtschaftspolitik erleichtert und beschleunigt die Umsetzung der Anlageziele. Es ist erwähnenswert, dass die lokalen Behörden effiziente und stabile Finanzmanagement durchführen und bieten attraktive und stabile Steuersätze. Eine effiziente Finanzpolitik und Maßnahmen der lokalen Regierung und die Entwicklung der Infrastruktur sind die Garantie für eine effiziente und professionelle Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren.

Alle Informationen über den Umfang der Investition bekommen Sie von:

Bürgermeister Radwanice, Tel +48-76-831-14-78, E-Mail:.. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oder Judyta Saczka, tel. +48 76-8311436, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zurück nach oben

Wirtschaftliches Umfeld

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Attraktivität der Gemeinschaft im Hinblick auf die Lokalisierung der Investition betrifft, ist es möglich, die Zusammenarbeit mit Unternehmen in deren Nähe auf der Ebene der Produktion und Dienstleistungen zu etablieren. In der Nähe des Dorfes-(Radwansdorf ) gibt es eine LSSE (Legnica Liegnitz- Sonderwirtschaftszone), in der Unternehmen unter anderem befinden: Volkswagen Motor

Poland Sp. o.o. (Deutschland), Sitech Sp. o.o. (Deutschland) und Viessmann Heiztechnik Sp. o.o. (Deutschland), Sanden Manufacturing Poland Sp. o.o. (Japan), Royal Europa Sp. o.o. (Kanada), Faurecia Legnica Liegnitz S. A. (Frankreich), Gates Poland Sp. o.o. (USA), CCC Fabrik Sp. o.o. (Polen).

In Radwanice (Radwansdorf) gibt es ein hochentwickeltes Transport-Speditionsfirma, die heißt Transport-Service nationalen und internationalen Krzysztof Ostaszewski.

Das Unternehmen ist seit 1982 tätig und beschäftigt rund 240 qualifizierte Arbeitskräfte, darunter Disponenten, die Deutsch, Englisch und Russisch sprechen. Die Sprachkenntnisse erleichtern die Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmern. In der Nähe von Radwanice(Radwansdorf) befindet sich auch Liegnitz-Glogau Kupfergebiet (LGOM), das das Zentrum der Kupferindustrie in Polen und einer der größten Kupferbetrieb in der Welt ist. Wir sind in der Nähe, sowie in dem Bereich Bergbau, der das Zentrum der Weltmarktführer in der Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer - KGHM Polish Copper SA ist.

Zurück nach oben

Die Investitionen in Erneuerbare Energien (RES)

Der Standort der Gemeinde fördert auch die Investitionen in erneuerbare Energien (EE). Verfügbarkeit von Energieinfrastruktur und die beste Sonnenlicht im Land zieht die Investoren an. Derzeit gab 7 Entscheidungen über den Standort der Investitionen von erneuerbaren Energien für den Bau von Solarparks.

Seit 2016 funktioniert in Buczyna Photovoltaikpark mit einer Kapazität von 1 MW. Es nimmt eine Fläche von etwa 2 Hektar und besteht aus 4 tausend Photovoltaik-Module. Es ist das erste so eine große Firma in Niederschlesien. Investitionen in erneuerbare Energiequellen sind nicht nur die Sorge um die Umwelt, sondern auch eine Chance zur Nutzung erneuerbarer Energien für die Produktion, Service oder die Möglichkeit für die Einsparung beim Kaufenergie aus dem Netz. Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Unternehmen oft, über den Wirtschaftsfaktor, das Image des Unternehmens als umweltfreundliche, Ökologie und Innovation zu gewinnen.

Zurück nach oben

Technische und soziale Infrastruktur

Darüber hinaus ist die Wirkung unserer lokalen Regierung, die der Fokus sich auf die Gesamtentwicklung konzentriert, erhöht das Bild der Umwelt und die Attraktivität der Gemeinde. Durch die Pflege des Haushalts und geschickte externe Beschaffung von Mitteln, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung und die Qualität der Infrastruktur (Straßen, Wasserversorgung, Kanalisation, Kommunikations-Netzwerk, etc ..) Und auf die Qualität und die Entwicklung der sozialen Infrastruktur (Objekte des sozialen Raums - Gehwege, Radwege, Grünflächen, Einrichtungen Kultur, Bildung, etc.). Das alles wirkt sich deutlich das Niveau und die Qualität des Lebens. Eine effiziente Finanzpolitik und Maßnahmen der lokalen Regierung und die Infrastrukturentwicklung bezeugen von hohen Kompetenzen den örtlichen Behörden, die damit die effiziente und professionelle Zusammenarbeit mit potenziellen Investoren garantiert!

Zurück nach oben

 

 


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14