Logo

Koło Gospodyń Wiejskich "ZGODA"

Kontakt

Łagoszów Wielki 21

59-160 Radwanice

501 246 180

 

Zarząd KGW „ZGODA”

  1. Lesław Grzejdziak – przewodniczący
  2. Julian Adamiak – z-ca przewodniczącego, skarbnik
  3. Sylwia Przybysz – sekrtarz

 

Koło Gospodyń Wiejskich „ZGODA” 26.04.2019 zostało wpisane do Krajowego  Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Celem Koła jest

1)prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2)prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4)inicjonowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5)upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

6)reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7)rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

8)wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich.

KGW „ZGODA” ma na celu szeroko pojętą integrację społeczną mieszkańców Gminy Radwanice. Realizuje bardzo dużo ciekawych przedsięwzięć dla mieszkańców Sołectwa Łagoszów Wielki i Dobromil. Zorganizowało między innym piknik dla dzieci, mikołajki.  KGW angażuje się we wszystkie prace, które wykonywane są w Sołectwie Łagoszów Wielki.

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na facebooku https://www.facebook.com/groups/349156945784270/

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności