Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Kontakt:
ul. Szkolna 14
59-160 Radwanice
tel. 76 83 11 426

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.tpd.radwanice.pl

Członkowie:
Izabela Jokiel – prezes
Marta Tarkowska – wiceprezes
Wiesława Ogończyk – skarbnik
Maria Surdyk – sekretarz

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a szczególności:

 • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom
 • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
 • ochrona dzieci przed patologią społeczna, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacja i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
 • upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem; łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
 • upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci


TPD w gminie Radwanice
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje w gminie Radwanice od 1974 r. (Koło przy SP w Łagoszowie Wielkim). Wraz ze zmianami organizacji  sieci szkół jedne koła były likwidowane,  a w ich miejsce powstawały kolejne. Obecnie Oddział Gminny TPD składa się z czterech kół: przy SP w Radwanicach, przy Przedszkolu Publicznym w Radwanicach, przy SP w Buczynie oraz przy Gimnazjum w Radwanicach.
W TPD działa 78 członków, którzy swoją pomocą otaczają rodziny z terenu gminy Radwanice znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Mamy również wielu przyjaciół, którzy wspierają nasze przedsięwzięcia. W roku szk. 2009/2010 Koło przy SP w Radwanicach zajęło II miejsce w Konkursie na Najaktywniejsze Koło TPD w okręgu legnickim.
Jesteśmy doceniani przez lokalne władze. Koło TPD przy SP w Radwanicach otrzymało Nagrodę Wójta Gminy Radwanice, natomiast Oddział Gminny TPD w Radwanicach –Nagrodę Starosty Polkowickiego. Oddział Gminny w roku szk. 2011/2012 zdobył II miejsce w Konkursie na Najaktywniejszy Oddział TPD oraz puchar ufundowany przez wójta gminy Radwanice.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nawiązało współpracę min. z:

 • posłami Ziemi Głogowskiej: Ewą Drozd i Wojciechem Zubowskim,
 • Starostwem Powiatowym w Polkowicach
 • Urzędem Gminy i Radą Gminy Radwanice
 • GOPS w Radwanicach
 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Parafialnym Zespołem Caritas,
 • Parafią Rzymsko-Katolicką w Łagoszowie Wielkim, Parafią Prawosławną w Buczynie,
 • Rewirem Dzielnicowych w Radwanicach
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Radwanicach
 • Ośrodkiem Zdrowia w Radwanicach
 • Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Radwanicach
 • organizacjami, zakładami pracy
 • szkołami z terenu
 • innymi stowarzyszeniami
 • współpraca z lokalnym mediami
 • współpraca z instytucjami spoza terenu gminy Radwanice tj.  Sitech Polkowice, Volkswagen Polkowice, CCC Polkowice, nawiązanie współpracy z „Mercus” Polkowice.


TPD organizuje min.
1.    „Bieg ku pamięci Jana Pawła II”,
2.    kawiarenki podczas wszelkiego rodzaju lokalnych imprez.
3.    zbiórki żywności: „Kosz pełen nadziei” oraz „Uśmiech pod Choinkę”.

oraz bierze udział w wielu innych akcjach i udziela pomocy indywidualnej finansowej (obiady, artykuły szkolne, wycieczki, zielone szkoły, sytuacje losowe) i rzeczowej (żywność oraz odzież).


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14