Logo

Szkoła Podstawowa w Buczynie

Dyrektor Szkoły
Danuta Sztuczka

Kontakt:
Szkoła Podstawowa w Buczynie
im. Marii Konopnickiej
Buczyna 17
59-160 Radwanice

tel: 76-831-13-12
fax: 76-831-13-12
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

URL : www.spbuczyna.edupage.org

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUCZYNIE

Szkoła Podstawowa w  Buczynie rozpoczęła swą działalność w 1947 r. Założycielką i pierwszym kierownikiem oraz jedynym nauczycielem była pani Zofia Jarosz. Za namową sołtysa wsi, pana Milanowskiego, uzyskała zgodę Inspektoratu w Środzie Śląskiej na otwarcie czteroklasowej szkoły. Przedwojenny budynek, pozostałość po niemieckiej szkole, wymagał gruntownego remontu. W odnowieniu budynku pomogła miejscowa ludność. Wkrótce po tym ogłoszono otwarcie listy uczniów szkoły. W ten sposób utworzono cztery klasy. Społeczność uczniowska liczyła 57 członków. 3 września 1947 r. dzieci i ich rodzice licznie przybyli na pierwszą inaugurację roku szkolnego w powojennej polskiej szkole. Większość uczniów mieszkała w Buczynie. Dzieci dochodzące z pobliskich wiosek, tj. Nowa Kuźnia, Strogoborzyce, Kłębanowice,  stanowiły 16 % wszystkich uczniów szkoły. Początki istnienia Szkoły Podstawowej w Buczynie były bardzo trudne. Do dyspozycji uczniów pozostawał niewielki, murowany budynek, kryty czerwoną dachówką, a w nim jedna sala lekcyjna nadająca się do użytku. Z tej przyczyny lekcje odbywały się w systemie dwuzmianowym.
MINĘŁO 69 LAT ...
Niemałą zasługę w rozwoju szkoły miała społeczność lokalna, która doskonale rozumiała znaczenie tej instytucji i doceniała jej wpływ na wychowanie człowieka. Przez dziesiątki lat w szkole w Buczynie zachodziły liczne zmiany, które skorelowane były ze zmianami w szkolnictwie oraz z sytuacją polityczno - społeczną kraju. Zmieniał się system nauki : od 4-klasowego, przez 7- i 8-klasowy, aż po dzisiejszy 6-klasowy. Wzrastała stopniowo liczba uczniów, ilość nauczycieli, ulepszano zaplecze dydaktyczno - naukowe szkoły, poprawiał się stan materialny placówki, wprowadzano nowatorskie metody i formy pracy. Wzbogacona została oferta zajęć pozalekcyjnych. W ramach walki z analfabetyzmem szkoła organizowała kursy wieczorowe dla mieszkańców wsi i okolic. Ogromną rolę w owym czasie spełniała biblioteka szkolna. Pierwsze wzmianki dotyczące buczyńskiej biblioteki  pochodzą z roku 1949/1950. Pierwszymi kołami zainteresowań w latach 50-tych były : koło wychowania fizycznego, koło artystyczne oraz koło turystyczno - krajoznawcze. W połowie lat 50-tych powstał przy szkole Związek Harcerstwa Polskiego. Innymi organizacjami aktywnie funkcjonującymi w owym czasie  były: PCK, TPPR, Szkolne Koło Odbudowy Warszawy i Szkolny Komitet Popierania Funduszu Budowy Szkół. W roku szkolnym 1968/1969 utworzona została Spółdzielnia Uczniowska, licząca 75 członków, a w 1978/1979 w buczyńskiej szkole działalność rozpoczął oddział zerowy. W 1987 r. powstał teatrzyk " Bez kurtyny". Pomysłodawczynią, założycielką i wieloletnim opiekunem była pani Maria Bardon. Szkolny teatrzyk odnosił liczne sukcesy. Zdobył II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Legnicy, Nagrodę Komendanta Chorągwi  Bielskiej oraz Nagrodę Publiczności i Puchar Przyjaciół Harcerstwa. W 1990 r. ukazuje się pierwszy numer szkolnej gazetki -  " Kurierek Szkolny". W pierwszych latach Kurierek ukazywał się jako rocznik, dziś jest miesięcznikiem. Lata 90-te obfitują w liczne zmiany, szczególnym zmianom ulega infrastruktura szkoły. W roku szkolnym 1990/1991 swą działalność rozpoczęła świetlica szkolna oraz stołówka. W 1994 r. szkoła pozyskała salę gimnastyczną, która powstała z przeróbki pomieszczeń świetlicy wiejskiej, a w 1997 r. rozpoczęła się budowa łącznika, będącego połączeniem dwóch szkolnych budynków. 
W 2000 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Buczynie  imienia Marii Konopnickiej, a także uroczyście przyjęto sztandar szkoły.
Szkoła w Buczynie jest placówką oświatową, ale spełnia również funkcję kulturotwórczą. Zbliża do siebie mieszkańców wsi, integruje uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Wspólnym wysiłkiem są kultywowane tradycyjne uroczystości, będące  doskonałym sposobem do przekazania cennej wiedzy i umiejętności oraz okazją do rozmów, odpoczynku i wspólnej zabawy. 
W celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, Szkoła Podstawowa w Buczynie realizuje liczne projekty i zdobywa certyfikaty :

 • " Z nurtem rzeki Szprotawy",
 • " Zielone objazdowe przedszkole",
 • " Szkoła Marzeń" - Ogólnopolski Projekt,
 • " Szkoła dbająca o bezpieczeństwo",
 • " Razem",
 • " Pospołu w Necie"
 • " Wokół wielkanocnego stołu",
 • " Szkoła z tradycją",
 • " Grunt to się nie nudzić",'
 • " Szkoła  Dbająca o Środowisko",
 • " Paszport do Życia",
 • "Śpiewająca Polska" .


Szkoła w Buczynie jest organizatorem konkursów na szczeblu powiatowym i gminnym.
Cieszące się dużym uznaniem konkursy to :

 • Powiatowy Konkurs Przyrodniczy,
 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny,
 • Gminny Konkurs " Na  finiszu",
 • Gminny Konkurs Pięknego Czytania -  organizowany we  współpracy z ZSP w Radwanicach.

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych daje uczniom możliwość rozwijania swych zainteresowań.  W szkole działają następujące koła :

 • informatyczne,
 • dziennikarsko - redakcyjne,
 • przyrodnicze,
 • matematyczne,
 • muzyczne,
 • taneczne,
 • SKS,
 • języka angielskiego,
 • języka francuskiego,
 • czytelnicze,
 • teatralne,
 • turystyczno - krajoznawcze,
 • Omnibus,
 • Ju-jitsu.


W celu podsumowania osiągnięć dydaktycznych, artystycznych i sportowych, szkoła organizuje Galę Talentów. Podczas tej uroczystości nagradzani są uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i godnie reprezentowali szkołę na konkursach pozaszkolnych. Każdego roku, w szkole przyznawane są  liczne nagrody. Należą do nich :

 •  Primus Inter Pares,
 • Wzorowy Uczeń,
 • Nagroda im. Krystyny Nonas,
 • Nagroda Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią w szkole,
 • Nagroda Dyrektora Szkoły za najlepszy wynik na sprawdzianie klas szóstych,
 • Nagroda  za stuprocentową frekwencję,
 • Nagroda Mistrza Sudoku.


Ogromną popularnością cieszy się impreza szkolna " Mam Talent" organizowana w celu udowodnienia dzieciom, że każde z nich posiada zdolności, często nieodkryte talenty. Podczas tej uroczystości dzieci prezentują swoje uzdolnienia. Dużym zainteresowaniem cieszą się rozgrywki  Rumikuba organizowane podczas tej imprezy.
W ostatnich latach  powstał przy szkole  plac zabaw oraz nowoczesny kompleks sportowy z kortem tenisowym, boiskiem do gry w  piłkę ręczną,  w piłkę siatkową, do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Kompleks obejmuje także bieżnię i skocznie do skoku w dal.
Buczyńska szkoła stara się rozwijać i wspierać zainteresowania oraz umiejętności twórcze uczniów, promuje je, rozbudza wrażliwość na piękno, uczy otwartości na przeżycia i odczucia innych, a przede wszystkim uczy szacunku do drugiego człowieka.

©2016-2020 - www.radwanice.pl - obsługa techniczna - kn@radwanice.pl.
Analiza WCAG
Deklaracja dostępności