Komunikaty

Pismo prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 12.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Stanowisko w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Informacja Starosty Polkowickiego z dnia 17.07.2016

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 18.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice w sprawie wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu opinii w sprawie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wykonywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zadania: ”Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków”.

Przerwa w dostawie wody - Buczyna

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zakład Usług Komunalnych w Radwanicach uprzejmie informuje, że w dniu 19.07.2016r.(WTOREK) w godzinach 8:00 do 14:00 WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W MIEJSCOWOŚCI : BUCZYNA W ZWIĄZKU Z USUWANIEM AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ. PO USUNIĘCIU AWARII NASTĄPI DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE SIECI. PROSIMY O NIE KORZYSTANIE Z SIECI WODOCIĄGOWEJ W WYZNACZONYCH POWYŻEJ GODZINACH.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSIMY MIESZKAŃCÓW  BUCZYNY O ZGROMADZENIE ODPOWIEDNICH  ZAPASÓW WODY PITNEJ NA CZAS PRZERWY W JEJ DOSTAWIE.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
Piotr Hrywna

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 66

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.07.2016 do godz. 24:00 dnia 14.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.23:00 dnia 14.07.2016 OSTRZEŻENIE nr 65 na DESZCZ/2 wydane o godz.09:40 dnia 13.07.2016.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 07:23 dnia 14.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 12:00/14.07 do 24:00/14.07.2016 predkosc do 45 km/h, porywy do 90 km/h, SW

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o możliwości zapoznania się  z wydanym postanowieniem w sprawie ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowe Miasteczko - Legnica (...)

Treść obwieszczenia

OSTRZEŻENIE Meteo Nr 62

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 06.07.2016 do godz. 17:00 dnia 06.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Barbara Wrona
Godzina i data wydania: godz. 22:30 dnia 05.07.2016
Wiadomość SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnoslaskie od 10:00/06.07 do 17:00/06.07.2016 predkosc do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 05.07.2016

 • Publikacja: Rafał Sip
 • Drukuj

O wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów współdziałających i terminie wydania decyzji środowiskowej

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23);

zawiadamiam strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości, że:

zostało wydane postanowienie w sprawie braku konieczności  przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedsięwzięcia: Przebudowa drogi publicznej KDD w miejscowości Nowy Dwór dz. nr 146 o dł. 1+089,01 na terenie gminy Radwanice.

Informuję, o uprawnieniach wszystkich stron postępowania oraz osoby zainteresowane, zgodnie z art. 10 k.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium tego postępowania.

Zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń można dokonać w pok. nr 9, Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 076 759 20 37.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr 10, w godz. 8.00 - 15.30, tel. 076 759 20 37.


WÓJT GMINY RADWANICE

Paweł Piwko

Gaz-System S.A. sponsorem Dni Radwanic

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Sponsorem wydarzenia Dni Gminy Radwanice 2016 był GAZ-SYSTEM S.A. jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego. Prowadzone przez spółkę inwestycje w zakresie rozbudowy systemu przesyłowego, służą dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz wymagania ochrony środowiska stosujemy najbardziej nowoczesne i sprawdzone technologie na światowym poziomie.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • Publikacja: Barbara Pach
 • Drukuj

Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2016 r. o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud miedzi ze złoża „Radwanice-Gaworzyce" w obszarze „Gaworzyce".

 

Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14