Komunikaty

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:27

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:27
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.05.2021 do godz. 09:00 dnia 14.05.2021
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wioleta Aniśkiewicz

Data i godzina wydania: 13.05.2021 - godz. 13:00
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Komunikat Intertrans

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W związku z częściowym przywróceniem nauki stacjonarnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 17.05.2021 r. INTERTRANS wznawia wykonywanie większości połączeń.

185354495_2767848840194056_7926166490839368355_n

Komunikat RCB

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Dziś i jutro burze z gradem prognozowane są na południu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB wydał ostrzeżenia 1. stopnia.
- w trakcie burzy nie chowajcie się pod drzewami
- unikajcie otwartych przestrzeni
- zabezpieczcie rzeczy, które może porwać wiatr
186319765_3891287057633120_8250167360357348394_n

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 11.05.2021 r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ws. wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 11.05.2021 r. wydana została decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play POL3019 wraz z przyłączem energetycznym oraz urządzeniami nadawczymi umieszczonymi wewnątrz obrysu wieży, na działce o numerze ewidencyjnym 316, położonej w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski w zakresie dotyczącym zadania – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia – w Urzędzie Gminy w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice. Akta sprawy będą dostępne w ww. terminie
w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

 

Awaria sieci - Kłębanowice

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj
Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że dn. 29.04.2021r w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Kłębanowice nastąpiła przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Kłębanowice. Za utrudnienia przepraszamy.

100 flag gminy, 100 flag narodowych

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

Z okazji uchwalenia nowego herbu i flagi naszej gminy oraz zbliżającej się 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszamy po odbiór flag gminnych i narodowych do urzędu gminy.

red-and-white-flag-independence-day-instagram-post

Zarządzenie nr 156 Wojewody Dolnośląskiego

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Radwanicach w okręgu nr 12

Pliki do pobrania

DZIAŁKA NA SPRZEDAŻ

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

W dniu 14 maja 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice odbędzie się przetarg na sprzedaż działki nr 30/2 o powierzchni 0,12 ha położonej w miejscowości Nowy Dwór. Cena wywoławcza: 40.000,00 zł +VAT w wysokości 23%. Więcej informacji pod numerem telefonu: 76 831 14 36

dzialka

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 21.04.2021 r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, Wójt
Gminy Radwanice zawiadamia, że dnia 21.04.2021r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„Rozbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na ciąg pieszo-jezdny na działkach
o numerach ewidencyjnych 350/12, 352, 350/14 położonych w Strogoborzycach,
w obrębie geodezyjnym Buczyna, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie
w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środę od 8:00 do 16:00). Powyższe uprawnienie przysługuje stronom w każdym stadium postępowania.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko

Obwieszczenie Wójta Gminy Radwanice z dnia 21.04.2021 r

 • Publikacja: Gmina Radwanice
 • Drukuj

ws. zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, Wójt
Gminy Radwanice zawiadamia, że dnia 21.04.2021r. zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

„budowie sieci wodociągowej na fragmentach działek o numerach ewidencyjnych 146, 152/1 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór, gmina Radwanice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie”

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania, w terminie 7 dni licząc od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 73 §1 Kpa informuję, że strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie
w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 7:30 do 15:30, w środę od 8:00 do 16:00). Powyższe uprawnienie przysługuje stronom w każdym stadium postępowania.

 

Wójt Gminy Radwanice
/-/ Paweł Piwko


Deprecated: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/www/radwanice.pl/strona/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14