Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Urzędzie Gminy Radwanice funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (I piętro, pok. nr 14 ).
W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz pomoc w jego późniejszym rozliczeniu.

Punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze czynny jest
w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj.:

 • Poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • Wtorek - 7:30 - 15:30
 • Środa - 8:00 - 16:00
 • Czwartek - 7:30 - 15:30
 • Piątek - 7:30 - 15:30

Przed wizytą w Urzędzie celem wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się
z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny/akt zgonu / akt małżeństwa,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²),
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT,
 • zaświadczenie wydane przez GOPS określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzję podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności.