Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w miejscowości Radwanice

Wartość dofinansowania 1.244.038,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 4.266.032,00 zł

Opis zadania

W ramach realizacji projektu wybudowana została droga przy ulicy Południowej o długości 1,258 km, łącząca drogę krajową nr 12 z drogą gminną przy ul. Włókienniczej. Wybudowana infrastruktura drogowa zawiera oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodniki, pobocza oraz ścieżkę rowerową. Dodatkowo wraz z realizacja projektu wykonano odcinek drogi przy ul. Włókienniczej oraz  odcinek drogi krajowej nr 12.

Wartość dofinansowania 700.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 1.140.727,57 zł

Opis zadania

W budynku komunalnym przy ul. Parkowej w Radwanicach utworzone zostanie 6 mieszkań przeznaczonych do wynajęcia. Teren przy budynku zostanie uporządkowany i zagospodarowany.

Wartość dofinansowania 350.817,98 zł

Całkowita wartość inwestycji 350.817,98 zł

Opis zadania

W związku z realizacją zadania przebudowane zostaną dwie drogi wewnętrzne w miejscowości Strogoborzyce o łącznej długości 250,9 mb (I droga- 136,6 mb, II droga- 114,30 mb).

Wartość dofinansowania 459.941,65 zł

Całkowita wartość inwestycji 459.941,65 zł

Opis zadania

W związku z realizacją zadania przebudowana zostanie droga wewnętrzna nr 120472D w miejscowości Sieroszowice o długości 310,04 mb.

Wartość dofinansowania 1.500.000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 5.625.347,86 zł

Opis zadania

W ramach realizacji zadania wybudowane zostaną drogi gminne przy ul. Jarzębinowej i Modrzewiowej w Radwanicach wraz z budową oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wybudowana infrastruktura drogowa o łącznej długości 883,9 mb (ul. Jarzębinowa 315,9 mb, ul. Modrzewiowa 568 mb) umożliwi dojazd mieszkańców oraz służb ratunkowych do posesji położonych na osiedlu domków jednorodzinnych.