Urząd Gminy w Radwanicach

ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

Adres skrytki epuap:  /0626cqjanw/skrytka

Dane kontaktowe

 • Sekretariat tel. 76 831 14 78 
 • Biuro Obsługi Interesanta tel. 76 759 20 21 
 • tel. 531 928 790 (czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy)
 • fax 76 831 13 61
 • e-mail : sekretariat@radwanice.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek - 7:30 - 15:30
 • Wtorek - 7:30 - 15:30
 • Środa - 8:00 - 16:00
 • Czwartek - 7:30 - 15:30
 • Piątek - 7:30 - 15:30

Wójt Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godziny 15:00 do 17:00 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.

Samodzielne stanowiska

Marta Młodecka – Z-ca Kierownika USC


Referat organizacyjny

Małgorzata Stroka - Zastępca Wójta - Kierownik Referatu

Aleksandra Łuczyńska – Referent ds. kryzysowych i oświaty

Krzysztof Niemasz - Stanowisko ds. informatyki

Renata Śmieszek-Zygnerska - Referent ds. komunikacji społecznej

Daria Ciosek - Inspektor ds. kadr i  sekretariatu

Marlena Szymczyk - Stanowisko ds. biura obsługi klienta

Paulina Banaszak - Stanowisko ds. pomocy administracyjnej


Referat finansowy

Agata Małachowska – Kierownik referatu, Skarbnik Gminy / Główna Księgowa Budżetu

Elżbieta Kosidło - Podinspektor ds. wymiaru podatków lokalnych

Elżbieta Kulig - Inspektor ds. księgowości podatkowej

Małgorzata Krawczyk - Młodszy referent ds. księgowości i płac

Anna Wieczysta -  Inspektor ds. dochodów i VAT

Agnieszka Kobiela - Inspektor ds. wydatków budżetowych

Wiktoria Guszała- Stnanowisko do spraw pomocy administracyjnej

 • tel. 76 759 20 17
 •  e-mail: wiktoria.guszala@radwanice.pl

Referat Gospodarczy

Jolanta Kozołup – Inspektor ds. dróg i utrzymania czystości

Anna Harendarz - Inspektor ds. ochrony środowiska

Elżbieta Łucka – Inspektor ds. planowania przestrzennego

 


Referat Inwestycyjny

Karolina Kazimierska - Inspektor ds. inwestycji

Honorata Perłakowska-Leszczak – Inspektor ds. inwestycji i remontów

Aleksandra Glińska - Młodszy Referent ds. zamówień publicznych

Ewa Niedbalec - Podinspektor ds. funduszy europejskich i krajowych

Katarzyna Dąbek - Inspektor ds. przygotowania inwestycji


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dr Bartosz Mendyk

 • tel . 507-054-139
 • email: kancelaria@drmendyk.pl