Paweł Piwko

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

W wyborach samorządowych w roku 2018 wybrany Wójtem Gminy Radwanice.
Startując z Komitetu Wyborczego „Pokolenia Razem” w pierwszej turze wyborów zdobył 79,32% poparcia mieszkańców.

Objęcie obowiązków Wójta nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania w dniu 22 listopada 2018 roku.

Zarządzenia Wójta Gminy

Obwieszczenia Wójta Gminy


Kontakt

Wójt Gminy Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

tel. 76 831 14 78
fax. 76 831 13 61
e-mail: wojt@radwanice.pl

Wójt Gminy Radwanice przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdą środę od godziny 15:00 do 17:00 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Przemysłowej 17 w Radwanicach.