30-11-2023 12:46

Ankieta dotycząca programu „CIEPŁE MIESZKANIE” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych – zapraszamy do wypełnienia

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zapraszamy chętne osoby do wypełnienia ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców z terenu gminy Radwanice.

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Radwanice.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie powierzchnia wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji. Natomiast pozwoli na określenie liczby osób zainteresowanych oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą składać ankiety informacyjne w terminie do 29 grudnia 2023 r. do Urzędu Gminy Radwanice (biuro podawcze), ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, a także złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@radwanice.pl. Istnieje możliwość pobrania druku ankiety na miejscu w Urzędzie Gminy Radwanice (biuro podawcze).

Informacje o programie można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu TUTAJ

Ankieta do pobrania: