16-11-2022 10:33

Bezpieczna Obróbka Drewna- Informacja od KRUSu

Bezpieczna praca z pilarkami łańcuchowymi.

W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy płotów, zagród czy więźby dachowej. Pilarki łańcuchowe są powszechnie stosowane w gospodarstwach do obróbki i pozyskiwania drewna. Ułatwiają przygotowanie drewna na opał i wykonywanie różnorodnych prac związanych z przycinaniem drewna. Jak większość urządzeń, mogą być one źródłem wielu niebezpiecznych czynników takich, jak:

·         Mechaniczne - ruchoma piła łańcuchowa pilarki

·         Fizyczne - hałas i drgania (mogą być przyczyną choroby wibracyjnej i uszkodzenia uszu)

·         Termiczne - gorące elementy pilarki (tłumik, silnik)

·         Elektryczne - porażenie prądem elektrycznym

·         Chemiczne - gazy spalinowe, oleje, smary

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w broszurze i ulotce „Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego", które dostępne są w  jednostkach organizacyjnych Kasy

Z analizy czynników szkodliwych, wynikają liczne rozwiązania konstrukcyjne stosowane w pilarkach.
Najważniejsze z nich, to osłona przednia i tylna chroniącą rękę operatora przed kontaktem z piłą, sprężynującymi gałęziami, oraz osłona prowadnicy i piły łańcuchowej, nakładane na urządzenie tnące. Niestety pomimo rozwiązań ergonomicznych producentów, skutki wypadków z użyciem pilarek prowadzą nierzadko do amputacji kończyn jak i poważnych uszkodzeń układu mięśniowego. W związku z czym, aby uniknąć bądź zminimalizować ryzyko wypadku, należy przestrzegać następujących zasad:

 

·         przed przystąpieniem do pracy z pilarką, należy dokładnie zapoznać się z instrukcja obsługi

·         sprawdzić działanie i stan techniczny hamulca uruchamianego przez przesunięcie osłony przedniej

·         zweryfikować  stopień napięcia i ostrość łańcucha

·         sprawdzić mocowanie ostrogi (jeśli taką przewidział producent) oraz obecność wychwytnika łańcucha

·         oczyścić filtr powietrza lub go wymień jeżeli jest taka konieczność

·         skontrolować drożność układu chłodzenia

·         uzupełniać olej, który odpowiada za prawidłowe smarowanie prowadnicy

·         nie pracować z pilarką po spożyciu alkoholu

·         pilarkę uruchamiać bezpiecznie tj. unieruchomić jej korpusu z ziemi, poprzez włożenie stopy w tylny uchwyt sterujący w pozycji stojącej (poprzez ściśnięcie udami)

·         podczas pracy trzymać pilarkę w obydwu rękach, w taki sposób, aby ruchy były pewne i stabilne

·         zabrania się cięcia pilarką na wysokości powyżej ramion

·         nie pracować pilarką stojąc na drabinie

·         pilarkę należy prowadzić tak, aby żadna część ciała nie znajdowała się na linii cięcia

·         unikać cięcia końcówką prowadnicy

·         nie zakładać zbyt luźnej odzieży - rękawy przy nadgarstkach powinny być opięte lub zawinięte powyżej łokci

·         zadbać o nakrycie głowy

·         zakładać ochronniki słuchu, hełm ochronny oraz odzież z materiału odpornego na przecięcie

·         dbać o to, by wokół pilarki nie nagromadziły się materiały i odpadki utrudniające poruszanie się, powodujące potknięcia czy upadku

·         po zakończonej pracy sprawdzić, czy zostało odłączone zasilanie.