11-04-2024 01:08

SOKOLNIKI

Serdecznie zapraszamy Państwa na wieczór wspomnień o naszych rodakach, którzy prawie 100 lat temu zamieszkiwali przedwojenną wieś Sokolniki pod Lwowem.

Serdecznie zapraszamy Państwa na wieczór wspomnień o naszych rodakach, którzy prawie 100 lat temu zamieszkiwali przedwojenną wieś Sokolniki pod Lwowem. Historia powojenna sprawiła , że znaczna liczba Sokolniczan na skutek przesiedleń została mieszkańcami ziem radwanickich i okolic.

O życiu, tradycjach i przesiedleńczej codzienności Sokolniczan opowie dr Małgorzata Michalska pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, współautorka wystawy "Podlwowska Wieś Sokolniki na dawnej fotografii".