07-06-2024 08:01

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO!

Zgodnie z art. 37 f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice podaje do publicznej wiadomości, informacje w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu wyborców w dniu wyborów 9 czerwca 2024 r

Informacja Wójta Gminy Radwanice o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy Radwanice w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku.

Zgodnie z art. 37 f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) Wójt Gminy Radwanice podaje do publicznej wiadomości, informacje w zakresie organizacji bezpłatnego gminnego przewozu wyborców w dniu wyborów 9 czerwca 2024 r.

Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Radwanice informuje, iż w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. w dniu 9 czerwca 2024 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Radwanice bezpłatne linie komunikacyjne. W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się rozkład jazdy autobusów w dniu wyborów.