Gmina posiada ogromny potencjał społeczno - gospodarczy oraz perspektywę dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Jest to gwarancją satysfakcji dla wszystkich tych, którzy właśnie tutaj zechcą zainwestować i rozwinąć swój biznes. Podmiotom zainteresowanym lokacją swojego kapitału na terenie gminy oferujemy wszelką pomoc podczas procesu inwestycyjnego.

Gmina Radwanice położona jest 120 km od stolicy Dolnego Śląska, Wrocławia. Gmina leży w ciągu komunikacyjnym drogi krajowej numer 12 oraz przez jej tereny przebiega droga ekspresowa numer 3. Stanowi to dostęp do strategicznych w skali krajowej i międzynarodowej  szlaków komunikacyjnych i czyni gminę bardzo atrakcyjnym miejscem.

Spora część terenów inwestycyjnych gminy Radwanice, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod produkcję i usługi , położona jest tuż przy węźle drogi ekspresowej S3 co daje możliwość szybkiej komunikacji z większymi aglomeracjami takimi jak Zielona Góra, Legnica, Wrocław oraz strefami takimi jak  LSSE (Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna), w której zlokalizowane są takie firmy jak m.in. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.(Niemcy), Sitech Sp. z o.o. (Niemcy), Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o. (Niemcy), Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. (Japonia), Royal Europa Sp. z o.o. (Kanada), Faurecia Legnica S. A. (Francja), Gates Polska Sp. z o.o. (USA), CCC Factory Sp. z o.o. (Polska). Przebigająca droga krajowa numer 12 przez tereny gminy to bliskość Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), który jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego
w Polsce oraz jednym z największych ośrodków eksploatacji miedzi na świecie. Jesteśmy zarówno w sąsiedztwie, jak i na terenach wydobywczych przemysłu górniczego, jakim jest ośrodek światowych liderów w sektorze wydobywczym oraz w przetwarzaniu miedzi - KGHM Polska Miedź S.A.

Dodatkowym atutem jest również bliskość do węzła Drogi Ekspresowej numer 3 z autostradą A4. Tereny inwestycyjne posiadają utwardzone drogi dojazdowe oraz media tuż przy granicy.


Posiadamy dla Państwa ofertę inwestycyjną w postaci terenów o łącznej powierzchni ponad 100 ha.


Oprócz najważniejszych atutów takich jak: dogodna lokalizacja, dobre rozwiązania komunikacyjne, dodatkowymi walorami działek przeznaczonych pod inwestycje posiadają walory są: duży rynek zbytu, możliwość współpracy
z innymi firmami, wykwalifikowane społeczeństwo, dominacja społeczeństwa
w wieku produkcyjnym, gotowość do współpracy lokalnych władz samorządowych z przyszłymi inwestorami.
Gmina Radwanice jest samorządem prężnie rozwijającym się. Sukcesywnie uchwalamy nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które wzbogacają naszą bazę terenów inwestycyjnych.


Gmina Radwanice udziela wsparcia dla Inwestora. Oferujemy naszym Inwestorom:

 1. niezbędną pomoc w doradztwie odnośnie wyboru najlepszego terenu pod inwestycję;
 2. asystowanie Inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych na poziomie gminy,
 3. możliwie jak najszybsze rozpatrywanie wniosków składanych przez potencjalnych Inwestorów,
 4. natychmiastowe reagowanie na rozmaite potrzeby naszych Inwestorów,
 5. indywidualne podejście do każdego naszego Inwestora oraz jego potrzeb,
 6. opiekę poinwestycyjną dla firm, wspieramy również firmy, które już działają na terenie gminy.

Wsparcie na poziomie regionalnym i krajowym:

 * program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Program skierowany jest do przedsiębiorców reprezentujących:

 1. sektor motoryzacyjny,
 2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 3. sektor lotniczy,
 4. sektor biotechnologii,
 5. sektor rolno - spożywczy,
 6. sektor nowoczesnych usług,
 7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ulga podatkowa na badania i rozwój:

Zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę przeznaczoną na fundusz innowacyjności, to tylko niektóre korzyści wynikające z objęcia przedsiębiorstwa statusem centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Możliwość taką daje znowelizowana ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

O status CBR mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą innowacyjną działalność, szczególnie w obszarze prac badawczo - rozwojowych.

Polska Strefa inwestycji

W dniu 10 maja 2018 roku znowelizowano przepisy odnośnie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) dla przedsiębiorców. Nowa ustawa umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Na wsparcie mogą liczyć projekty:

 1. założenie nowego przedsiębiorstwa;
 2. zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;
 3. dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;
 4. zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Na Dolnym Śląsku wysokość ulgi podatkowej w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT wynosi do 25