29-08-2023 01:08

Spotkanie konsultacyjne ws. utworzenia połączenia kolejowego Lubin – Polkowice – Głogów

W dniu 13 września w Polkowicach odbędzie się spotkanie informacyjne dla Mieszkańców dotyczące utworzenia połączenia kolejowego Legnica – Lubin – Polkowice – Głogów. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie wariant ostatecznie rekomendowany do realizacji. Przeprowadzone w ostatnim czasie dodatkowe analizy spowodowały zmianę wariantu inwestycyjnego: ostatecznie rekomendowany został wariant zakładający przebieg przez strefę ekonomiczną w Polkowicach oraz przez teren gmin Radwanice i Gaworzyce.

Spotkanie informacyjne w dniu 13 września jest elementem opracowywanej dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”. Jest to zatem trzecia i ostatnia tura spotkań konsultacyjnych, zaś dwie poprzednie odbyły się w 2022 r. W pierwszej turze prezentowano wstępne założenia projektu, a także zbierano opinie m.in. od mieszkańców i przedstawicieli samorządu, natomiast w drugiej turze prezentowano pięć rozpatrywanych wstępnie wariantów. Zbliżające się spotkanie w ramach trzeciej tury ma na celu przekazanie najważniejszych informacji o rekomendowanym wariancie i docelowym zakresie inwestycji.

Spotkanie odbędzie się 13.09.2023 r. (środa) o godz. 17:00 na Uczelni Jana Wyżykowskiego przy ul. Skalników 6b w Polkowicach. W spotkaniu będą uczestniczyć m.in. przedstawiciele Zamawiającego (Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu) oraz Wykonawcy dokumentacji (Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o.).

W wyniku uwag, jakie otrzymali w ostatnich tygodniach Zamawiający i Wykonawca od mieszkańców oraz przedstawicieli władz samorządowych, wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, dokonane zostały korekty analiz, w wyniku których ostatecznie do realizacji rekomendowany został wariant 4. Wariant ten zakłada budowę nowej linii kolejowej Lubin – Polkowice – Gaworzyce. W Polkowicach kolej przechodzić będzie przez obszar strefy ekonomicznej: stacja kolejowa w Polkowicach zlokalizowana będzie w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Fabrycznej (niedaleko zakładu Volkswagen Motor Polska). Pomiędzy Polkowicami i Gaworzycami powstaną 3 przystanki kolejowe (Sieroszowice, Buczyna i Radwanice). Na odcinku Gaworzyce – Głogów wykorzystany zostanie istniejący, nieczynny obecnie w ruchu pasażerskim, fragment linii kolejowej nr 14. Odbudowana zostanie stacja Gaworzyce oraz przystanki Kłobuczyn, Nielubia i Żukowice. Natomiast na odcinku pomiędzy Lubinem i Polkowicami wybudowany zostanie przystanek Szklary Górne.

Długość nowo projektowanej linii kolejowej Lubin – Polkowice – Gaworzyce to 35,4 km, a przewidywana długość połączenia kolejowego Lubina z Głogowem przez Polkowice wynosi 57,7 km. Nowa linia będzie dwutorowa i zelektryfikowana, a prędkość maksymalna pociągów pasażerskich wynosić będzie 120 km/godz. Odcinek Gaworzyce – Głogów również zostanie zelektryfikowany i wybudowany na nim zostanie drugi tor. Inwestycja zakłada też budowę drugiego toru na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, w związku z czym na przystankach wzdłuż tej trasy budowane będą nowe perony.