Programy zdrowotne to zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej. Umożliwiają one wykrywanie i realizowanie określonych potrzeb zdrowotnych, mając na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Programy zdrowotne zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Radwanice w 2019 roku

Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60. Roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2021

Program ma charakter interwencji realizowanej w obszarze profilaktyki wstępnej, której celem jest zapobieganie wystąpieniu zachorowania lub złagodzenie jego przebiegu i ewentualnych skutków ubocznych. Szczepienia przeciwko grypie są powszechnie uznaną metodą profilaktyki i kontroli grypy.

Zapobieganie zachorowalności na grypę i występowaniu powikłań pogrypowych w populacji po 60. roku życia oraz osób niepełnosprawnych niezależnie od wieku wśród mieszkańców Gminy Radwanice. Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych jakimi są szczepienia przeciwko grypie, nie refundowanych przez NFZ dla osób objętych programem zdrowotnym realizowanym w latach 2019-2021.

Program stanowi kontynuację działań podjętych przez gminę Radwanice w latach 2016-2018. Realizacja programu będzie trwała przez okres trzech lat. Szczepienia odbywać się będą w miesiącach wrzesień – grudzień. Zakładamy, że w programie rocznie przeprowadzone zostaną ok. 176 szczepień.

Szczepienia dla mieszkańców naszej Gminy prowadzone będą w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach.

Środki finansowe na realizację przedmiotowego programu w całości będą pochodzić z budżetu Gminy Radwanice i zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. Nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 1. W roku 2018 realizowany jest program polityki zdrowotnej skierowany do uczniów naszej Gminy w wieku od 10 do 15 lat pn. „Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w wieku od 10 do 15 lat jako element profilaktyki chorób układu krążenia na terenie Gminy Radwanice”. Celem głównym programu jest zapobieganie nadwadze i otyłości oraz edukacja zdrowotna jako elementy profilaktyki chorób układu krążenia wśród dzieci w wieku 10-15 lat zamieszkałych w Gminie Radwanice. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia. Dla realizacji tych zadań, niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań, w zakresie wspierania kształcenia nawyków zdrowego żywienia uczniów w tym poprzez oferowane posiłki w stołówce szkolnej, przy równoczesnym wyeliminowaniu produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów. Program pozwoli na zwiększenie skuteczności zapobiegania nadwadze i otyłości oraz ich powikłaniom, w tym również chorobom układu sercowo-naczyniowego wśród dzieci w Gminie Radwanice, poprzez działania obejmujące edukację żywieniową, aktywność ruchową, korektę nawyków żywieniowych i zmianę sposobu żywienia. Potrzeba wdrożenia wymienionych działań znajduje potwierdzenie w Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2015-2023.
 2. W roku 2018 realizowany będzie nadal program polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018”.
 3. Program profilaktyczny raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat w pracowni mobilnej (mammobusie). W ramach akcji profilaktycznych w naszej Gminie będą przeprowadzane  bezpłatne badania profilaktyczne  finansowane przez NFZ mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat
 1. W roku 2017 kontynuowany jest nadal program polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018”. Populację docelową projektu programu stanowią mieszkańcy gminy powyżej 60 roku życia ok. 1037 osób (441 mężczyzn i 504 kobiet), w tym osoby niepełnosprawne (ok.92) niezależnie od wieku. Planowane jest przeprowadzenie ok. 208 szczepień. Termin rozpoczęcia szczepień to 11.09.2017 r. do 30.12.2017 r. Celem głównym programu było zmniejszenie zachorowalności na grypę wśród mieszkańców Gminy Radwanice w wieku powyżej 60 lat i osób niepełnosprawnych - zmniejszenie transmisji wirusa w środowisku, zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zasadności i aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji zdrowotnych. Szczepienia wykonywane są w punkcie szczepień  w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach. Świadczone usługi wynikające z programu, nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmowały świadczenia zdrowotne polegające na wstępnym badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia i szczepieniu mieszkańców Gminy Radwanice zgodnie z założeniami programu zdrowotnego.
 2. Program profilaktyczny raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat w pracowni mobilnej (mammobusie). W ramach akcji profilaktycznych w naszej Gminie są przeprowadzane bezpłatne badania profilaktyczne  finansowane przez NFZ mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat.
 1. Projekt „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” dla osób powyżej 50 roku życia z udziałem wyłączonych już z zawodowego życia górników, którzy ukończyli 45 rok życia oraz działania informacyjno-edukacyjne skierowane do uczniów szkół powiatu polkowickiego począwszy od 12 roku życia
 2. Program profilaktyczny raka piersi dla kobiet w wieku 50 - 69 lat, 40-49 i 70-75 lat w pracowni mobilnej (mammobusie)
 3. Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018
 1. Program w zakresie badania profilaktycznego raka gruczołu krokowego – prostaty dla mężczyzn mieszkańców Gminy Radwanice powyżej 40 roku życia
 2. Program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Radwanice od 60 roku życia
 3. Program profilaktyczny raka piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat, 40-49 i 70-75 lat w pracowni mobilnej (mammobusie)