10-03-2023 06:15

Konsultacje społeczne - Teodorów

Na podstawie zarządzenia nr 0050.38.2023 Wójta Gminy Radwanice z dnia 9 marca 2023 r., w dniach od 10 marca 2023 r. do 17 marca 2023 r. odbywać się będą konsultacje społeczne dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Teodorów z dotychczasowego rodzaju „przysiółek wsi Nowa Kuźnia” na rodzaj „kolonia”. Konsultacje społeczne przeprowadzane są dla mieszkańców miejscowości Teodorów w formie ankiety dostępnej poniżej.

Wypełnione ankiety należy składać do dnia 17 lutego 2023 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Pliki do pobrania