16-05-2024 02:35

Zarządzenie nr. 0050.59.2024 Wójta Gminy Radwanice z dnia 29 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej niższej niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych