04-07-2024 09:49

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RADWANICACH!

Przewidujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie placu budowy umożliwiające rozpoczęcie pierwszych prac nastąpi jeszcze w wakacje.

W drugiej połowie czerwca, bezpośrednio po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczęto procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy oraz rozbudowy budynków po byłym zakładzie roszarniczym z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Przewidujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie placu budowy umożliwiające rozpoczęcie pierwszych prac nastąpi jeszcze w wakacje.