27-10-2022 03:56

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 27 października 2022 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.