04-11-2022 08:33

Informacja o przystąpieniu Gminy Radwanice do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 31 grudnia 2022 r. w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gos

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA Radwanice przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ustawą do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna
w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,
o którym mówi w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć do Urzędu Gminy wniosek. Wzór wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej,
a w siedzibie Urzędu Gminy w formie papierowej.

                                                                                   Wójt Gminy Radwanice

                                                                                           Paweł Piwko