14-06-2024 10:49

Posiedzenie komisji

Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2024 r. od godziny 10:00 w Domu Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy z następującymi porządkami obrad:

Komisja Rewizyjna: (godz. 10:00)

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Podział subwencji oświatowej na jednostki oświatowe w 2024 r.
3.    Organizacja oświaty na rok 2024/2025.
4.    Kontrola dokumentacji wybranej inwestycji – budowa targowiska.
5.    Analiza materiałów na nadchodzącą sesję.    
6.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza: (godz. 12:00)

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Analiza stanu dróg gminnych i powiatowych.
3.    Analiza ochrony przeciwpowodziowej gminy.
4.    Analiza materiałów na nadchodzącą sesję.    
5.    Zamknięcie posiedzenia komisji.    

Komisja Społeczna: (godz. 12:30)

1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Analiza oferty Domu Kultury w Radwanicach na organizację wypoczynku letniego dzieci.
3.    Analiza zajęć pozalekcyjnych z wychowania fizycznego oraz obciążenie boisk sportowych i sal gimnastycznych.                                                                 
4.    Informacja o stanie mieszkań komunalnych.
5.    Przedstawienie monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2015-2023 za lata 2022-2023.
6.    Analiza materiałów na nadchodzącą sesję.    
7.    Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

           Przewodniczący komisji stałych
            /-/ Adam Niedośpiał
              /-/  Jan Różycki
           /-/ Sylwia Sawicka