21-11-2022 09:35

Zarządzenie nr. 0050.154.2022

Wójta Gminy Radwanice z dnia 31 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie : wyodrębnienia ewidencji księgowej operacji związanych z realizacją projektu zgodnie z umową finansową nr 88/2021/działanie 1/ pn: „Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Miedziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury w Radwanicach” w ramach działania 1, Poddziałania 1.2, Program „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.