30-01-2024 02:43

REMONT WIADUKTU W JAKUBOWIE

Remont nieczynnego wiaduktu WD-19 nad drogą ekspresową S3, pełniący funkcję drogi dojazdowej do Jakubowa w gminie Radwanice. Obiekt został wyłączony z użytkowania w maju 2021 roku w wyniku uszkodzenia konstrukcji.

W styczniu br. rozpoczęły się  prace na nieczynnym wiadukcie WD-19 nad drogą ekspresową S3, który pełni funkcję drogi dojazdowej do  miejscowości Jakubów w gminie Radwanice.

Obiekt położony w ciągu drogi powiatowej nr DP1016D jest wyłączonyz ruchu od maja 2021 rokuw wyniku uszkodzenia konstrukcji.W ramach przeprowadzonych prac zostanie wykonana rozbiórka uszkodzonych elementów obiektu, tymczasowe podparcie przęseł, rektyfikacja ustroju nośnego, wymiana łożysk i dylatacji, odtworzenie uszkodzonych elementów oraz naprawa nawierzchni na drodze S3  i drodze powiatowej. Dodatkowo umowa przewiduje wykonanie monitoringu przemieszczeń obiektu, a zakończenie prac planowane jest  na przełomie II i III kwartału 2024 rok. Koszt remontu wiaduktu szacuje się na około 5 mln złotych. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadanie jest realizowane
w systemie „projektuj i buduj”.