17-05-2024 01:36

ZAKOŃCZENIE PRAC NA ULICY GOŹDZIKOWEJ I PROSTEJ

Gmina Radwanice z początkiem bieżącego roku rozpoczęła budowę dróg na ul. Goździkowej i ul.Prostej w Radwanicach.

Gmina  Radwanice z początkiem bieżącego roku rozpoczęła budowę dróg na
ul. Goździkowej i ul.Prostej w Radwanicach.

Przed rozpoczęciem inwestycji drogi posiadały nawierzchnię gruntową. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 5 m. Do posesji zostały wybudowane zajady. Wody opadowe zostały rozprowadzone w tereny zielone lub w systemy kanalizacji deszczowej.Budowę drogi przy ul. Goździkowej dopełni nowe oświetlenie ledowe, które zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu pieszo-samochodowego.

Podjęcie działań inwestycyjnych dotyczących ww. dróg poprawiło nie tylko komfort życia Mieszkańców, ale również otoczenie zyskało na walorach estetycznych. Część Mieszkańców po zakończeniu inwestycji podjęła czynności, które wpłynęły na malowniczość okolicy. Pas drogi przed posesjami zagospodarowano w trawę, a nawet w nasadzenia roślin ozdobnych. Krzepiący jest fakt, że Społeczność dba o naszą gminę.

Inwestycja została zrealizowana w ramach środków pozyskanych z Polskiego Ładu oraz środków własnych gminy. Koszt wykonanych robót to: dla ul. Prostej – 181.850,23 zł netto / 223.675,78 zł brutto, natomiast dla ul. Goździkowej to 364.253,24 zł netto / 448.031,49 zł brutto