16-05-2024 10:12

VI NIEOGRANICZONY PRZETARG NA DZIAŁKI W GMINIE RADWANICE !

Działki znajdują się na terenie gminy Radwanice w Jakubowie i Nowej Kuźni. Przetargi odbędą się w dniu 24.06.2024 r. od godz.8:00 do 13:00.

Informujemy o  przetargach na sprzedaż działek znajdujących się na terenie gminy Radwanice.

Działki zlokalizowane są w Jakubowie i Nowej Kuźni. Przetargi odbędą się w dniu 24.06.2024 r. w formie otwartej, nieograniczonej w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul.Przemysłowa 17.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 76 831 14 36.