04-07-2024 08:23

NOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA ORAZ SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W BUCZYNIE !

Do października 2024 roku Gmina Radwanice odda do użytku Mieszkańcom wsi Buczyna nową sieć wodociągową oraz siec kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: 1. Etap I – Buczyna 1a i 1b, który został zakończony w 2023 roku. 2. Etap II – Buczyna 2a i 2b, który zakończy się we Wrześniu tego roku. Podłączenie Mieszkańców do nowowybudowanej sieci wodociągowej wpłynie korzystnie na jakość wody oraz wykluczy ryzyko awarii na wodociągu.