04-07-2024 09:04

DROGA RADWANICE-PRZEMKÓW

Zadanie, którego koszt przewidziano na 675.270,00 zł uzyskało współfinansowanie z UMWD w kwocie 422.500,00 zł.

Droga Radwanice –Przemków

Dnia 22 maja br. podpisano umowę oraz przekazano pas drogowy w celu przebudowy odcinka drogi gminnej od ul. Przemysłowej do przepustu przed lasem kierunku Przemkowa. Wykonawcą zadania jest firma FIODOR z Wrocławia, która w czasie trzech miesięcy przeprowadzi prace drogowe dzięki którym na blisko 1700 metrowym odcinku drogi zyskamy utwardzoną nawierzchnię z kruszywa granitowego o szerokości 4,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe.

Zadanie, którego koszt przewidziano na 675.270,00 zł uzyskało współfinansowanie z UMWD
w kwocie 422.500,00 zł.