05-02-2021 11:54

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

32 samorządy Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowują dokument pn. “Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”.

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie naszej gminy oraz LGOF do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu. Zgłoszenia proszę złożyć po przez wypełnienie ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lgof_organizacje