17-02-2021 11:48

Nowe ścieżki rowerowe

Rusza pionierski projekt, dzięki któremu powstanie ponad 27 km tras nowych ścieżek rowerowych przebiegających przez 3 gminy.

Trasy rowerowe powstaną wzdłuż dróg powiatowych w gminie Polkowice, Grębocice oraz Radwanice. Jest to krok milowy, ku poprawie mobilności i rozwoju turystyki rowerowej w regionie.

Zadanie podzielono na 10 części, dla których dokumentację opracowują dwie firmy. Ma ona być gotowa jeszcze w tym roku. Łącznie podpisane dziś umowy opiewają na kwotę 706.379,00 zł. Najdłuższy z powstających odcinków będzie miał 6 km, a zasięgiem obejmie Gminy Polkowice i Grębocice, podobny pod względem długości trakt powstanie od Polkowic w kierunku Gminy Radwanice do Sieroszowic. Najwięcej ścieżek powstanie przy drogach powiatowych w Gminie Polkowice.

Kolejnym etapem projektu będzie już samo wykonanie. Planuje się realizację projektu do końca 2024 roku. Mają to być ścieżki spełniające wszelkie standardy. Planowane są trasy asfaltowe, odsunięte od jezdni, o szerokości min. 2 m.