07-11-2022 12:01

Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 11 ust. 5 pkt 2 Statutu Gminy Radwanice zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy w Radwanicach, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. o godzinie 15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie
2.    Informacja Wójta Gminy.
3.    Uchwała Nr XLIV/303/22 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Interpelacje i zapytania.
6.    Zakończenie obrad.

 

                                Przewodnicząca
                                Rady  Gminy
                                Ewa Flak